Podmínky použití

Návštěvou nebo nákupem na  internetovém obchodě  UnityJewelsWorld.com přijímáte  Podmínky použití, které jsou níže uvedeny. Přečtěte si je prosím pozorně a seznamte se s pravidly, které používáme. UnityJewelsWorld.com si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny a doplnění  těchto Podmínek  používání.

 

Komunikace elektronickými prostředky

 

Při návštěvě UnityJewelsWorld.com nebo nám pošlete e-mailovou zprávu, komunikujete s námi elektronicky. Přijetím podmínek používání souhlasíte s námi komunikovat elektronicky. Naše komunikace s Vámi bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), nebo oznámením, která budeme zveřejňovat na této stránce.

 

Prohlášení o ochraně soukromí

 

Jménem internetové obchodu UnityJewelsWorld.com zavazujeme se k ochraně soukromí všech našich zákazníků. Shromažďujeme pouze nezbytné, základní informace o zákazníkovi / uživateli a údaje potřebné pro provozování činnosti  a  informování uživatele v souladu s dobrými obchodními zvyklostmi, praxí a za účelem poskytování kvalitních služeb. Dáváme zákazníkům možnost volby, včetně rozhodnutí o tom, zda chtějí nebo nechtějí být odstraněny z e-mailové schránky které se používají pro marketingové kampaně. Všechny údaje o uživatelích / kupujících  jsou přísně důvěrné a jsou k dispozici pouze pro zaměstnance, kteří potřebují tyto informace k plnění svých povinností.

Všichni zaměstnanci Internetového obchodu UnityJewelsWorld.com (a obchodní partneři) jsou zodpovědní za dodržování zásad ochrany soukromí.

 

Váš účet

 

Pokud používáte UnityJewelsWorld.com, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti vašeho účtu a hesla, které jste  získali  při registraci na webu. Používáním  UnityJewelsWorld.com stránek, jste zodpovědní za všechny činnosti, ke kterým dochází na vašem účtu i s vašim heslem. Nezletilí mohou používat UnityJewelsWorld.com pod dohledem rodiče nebo opatrovníka. UnityJewelsWorld.com si vyhrazuje právo odmítnout službu, ukončit váš účet, nebo zrušit objednávku, pokud zjistí, že jsou porušeni Podmínky použití. Vaše údaje, které jste  poskytly   při registraci bude UnityJewelsWorld.com používat k nákupu a prodeji výrobků a navázání obchodních kontaktů a nebude je používat pro jiné účely, ani nepředá třetí osobě.

 

 

Komentáře, komunikace a další obsah, který nechávají návštěvníci

 

Návštěvníci  mohou  komentovat výrobky a odesílat e-mailové zprávy  na UnityJewelsWorld.com.

UnityJewelsWorld.com má právo nezveřejnit poznámky, které jsou urážlivé, obsahují vulgární výroky, šíří nenávist a  jakýmkoliv způsobem ohrožuje práva ostatních. Tyto připomínky budou odstraněny bez předchozího upozornění. Falešné (lživé) představení a registrace s cizí  e-mailovou adresou,  není  povoleno na  UnityJewelsWorld.com. Proti těmto činnostem UnityJewelsWorld.com může zahájit příslušné soudní řízení.

 

Cena výrobku

 

Všechny ceny výrobků uvedených na stránkách jsou včetně DPH (pouze pro Česká republika). UnityJewelsWorld.com zavazuje akceptovat jakoukoliv cenu, za kterou jste provedli objednávku bez ohledu na to, zda se cena produktu změnila po provedení objednávky. UnityJewelsWorld.com má právo zrušit objednávku zasláním e-mailových  upozornění  spotřebiteli, pokud je došlo závažné chybě při stanovování ceny na webu, například  místo 10 000 uvedené cena 100 eur, a podobně.

 

Pracovní doba

 

On-line prodejna  UnityJewelsWorld.com má pracovní dobu od  0-24 h, 7 dnů v týdnu. V případě technických problémů nebo během pravidelné údržby  stránky může dojít ke kratší časové nedostupnosti , což vám bude oznámeno.

 

Změna (aktualizace) údajů na webu

 

UnityJewelsWorld.com si vyhrazuje právo, aby mohl kdykoliv, bez předchozího upozornění, změnit informace zobrazené na libovolné stránce webu. Návštěvníci UnityJewelsWorld.com nemají právo jednostranně změnit Podmínky použití a každá případná změna je neplatná, pokud se obě strany nedohodnou písemně.

 

Ostatní

 

Částečná nebo úplná nepoužitelnost či protiprávnost některých ustanovení těchto Podmínek použití nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení, která zůstávají v platnosti, jako celku.

Nepoužitelné či protiprávné ustanovení bude nahrazeno jiným příslušným ustanovením.

Souhlasíte s tím, že vaše práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek použití nemohou být předány třetí osobě bez výslovného  písemného souhlasu UnityJewelsWorld.com Podmínky nakupování v internetovém obchodě UnityJewelsWorld.com

UnityJewelsWorld.com online obchod, který pracuje v souladu se Zákonem o elektronickém obchodu a všech dalších platných zákonů a předpisů v Česká republika.

Podrobné podmínky pro nákup jsou uvedeny v dalším textu. Prosím, seznamte se s nimi, než uděláte nákup:

 

I OBJEDNÁVKA

 

Chcete-li objednat výrobky nabízené prostřednictvím Internetových obchodů UnityJewelsWorld.com nutné je postupovat podle následujících kroků:

1. Registrace
2. Nalezení výrobku, který chcete koupit
3. Přehled košíku
4. Zadávání dat o objednateli a místo doručení
5. Způsob dodání
6. Volba způsobu placení
7. Přehled a potvrzení objednávky

 

III PLACENÍ

 

UnityJewelsWorld.com podporuje následující způsoby platby:

 

- poukázkou  na  přepážce   banky nebo pošty

 

Tento způsob platby znamená, že po potvrzení objednávky provedete platbu na přepážce banky nebo pošty, z nákupní objednávky na náš účet. Všechny podrobnosti o tom, jak vyplnit platební formulář Vám budou  automaticky odeslány  e-mailem po potvrzení objednávky.

 

- e-bankingem

 

Tento způsob platby znamená, že po potvrzení Vaší objednávky prostřednictvím vaší e-bankovních účtů , provedete platbu částky objednávky. Všechny podrobnosti týkající se platby Vám budou automaticky odeslány  e-mailem  podle vašeho potvrzení objednávky.

 

 

IV DODÁNÍ

 

Dodávka objednaného zboží z objednávky se provádí po evidenci vaši platby. Dodávka zásilek se  provádí  kurýrní  službou a  možná je do celého světa. Česká republika - zdarma. Dodací náklady jsou účtovány zvlášť a závisí na destinaci. Cena dodávky je uvedená na produktové stránce. Náklady na dodávku  zaplatíte společně s výrobky, takže při převzetí zásilky musí se podepsat adresát.

 

V REKLAMACE

 

V případě, že máte jakoukoliv reklamaci na výrobek nebo naše služby, neváhejte nás kontaktovat. Ujistěte se, že jsme připraveni a schopni vyřešit jakoukoliv vzniklou situaci.

Produkty, které přicházejí do přímého kontaktu s částmi těla, nejsou předmětem reklamace.

 

VI VRÁCENÍ  ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

 

Jestliže  charakteristiky šperků  nejsou stejné, jak je navedeno na potvrzení o nákupu, které jste dostali  a pokud nejsou stejné jako je uvedeno na "Certifikát  o pravosti", kde jsou napsány stejné charakteristiky jako certifikátu, který dostanete automaticky při nákupu.

V případě nastavení (korekce) velikosti ohrazujeme se pouze na  hmotnost šperku, která může  být odlišná na "Certifikátu o pravosti", a potvrzení, které jste  automaticky dostali  při nákupu, protože pokud musíme zmenšit prsten na vaší velikost nebo zvětšit na  vaši velikost nebude zapsána  stejná váhu na "Certifikátu o pravost " jako na  potvrzení, které jste obdrželi při nákupu.

Vrácení peněz lze požadovat i  v případě, že  v klenotnictvích ve vašem městě máte možnost koupit stejný model se stejnými vlastnostmi za nižší cenu.

Obzvláště jsme hrdí nato, že vám nabízíme výrobky " MADE IN ITALY " se 40% nižšími cenami než můžete koupit ve zlatnictvích v našem městě.

Náklady na vrácení zboží a peněz hradí kupující, s výjimkou v případech, kdy kupující obdrží vadné nebo nesprávné zboží.

Náklady na přepravu zboží k servisu nebo jejích výměně, platí kupující.

 

POVINNĚ  ZKONTROLUJTE OBSAH BALIČKU PŘED PŘEVZETÍM ZBOŽÍ OD KURÍRNÍ SLUŽBY!

 

V některých případech, kde chybí nějaký druh zboží nebo jste neobdrželi ten správný produkt, nejsme schopni reagovat po podepsání převzetí balíčku na dobírku .

Zboží jste povinni vrátit  v řádném a nepoužívaném stavu a v originálním nepoškozeném obalu. Jinak nebudeme akceptovat balíček.Copyright © Unity Jewels World 2020; Developed by Data Design