Certifikatë

Unity Jewels World  zotëron certifikatat e origjinalitetit IGS London për të gjitha stolitë që ofron.

IGS London filloi si pjesë e rrjetit ndërkombëtar të Institutit Gemologjik të Amerikës (GIA). Nga viti 2004, IGS lëshonë ​​çertifikatat e tyre (çertifikatat më të hollësishme për stoli me gurë te çmuar në botë), por ende u përmbahen kritereve të vlerësimit të miratuar nga Instituti Gemologjik i Amerikës (GIA).

Është pikërisht kjo kompani që ka futur risi dhe standarde të reja, dhe çdo certifikatë e tyre, përveç të gjitha karakteristikat e stolisë, që janë të shënuara në certifikatat tona, përmban fotografinë e stolisë, si dhe Raport numrin unik , nëpërmjet këtij numri, mund të verifikohet origjinaliteti i stolisë në bazën e tyre të të dhënave. 

Vetë certifikatat janë edhe vërtetim, që të gjitha diamantet e përdorura për prodhimin e bizhuterive tona janë blerë nga burime të ligjshme, që nuk kanë lidhje me zonat e konflikteve "conflict free diamonds", gjë që është plotësisht në përputhje me dispozitat e Vendimit të Kombeve të Bashkuara!

Me përkushtimin tonë dhe angazhimin maksimal në punë sipas standardeve më të larta, ne kemi siguruar, jo vetëm për kompaninë tonë, por edhe për të gjithë bashkëpunëtorët tanë të fitojnë një çertifikatë të akredituar IGS London për shitjen e stolive UJW. Çertifikata e akredituar IGS London, përveç që do zbukurojë pikat e shitjes, ajo gjithashtu do të japë një vulë konfirmuese firmës e cila punonë sipas standardeve më të larta dhe do ti veçojë ato nga oferta e madhe e pranishme në të gjitha tregjet.

Me blerjen e bizhuterive në Qendrën Mikel F Diamond, përveç se përfitoni garancinë e plotë për origjinalitetin e produkteve, Ju me siguri do të kurseni të holla, sepse, përveç asortimentit më të madh  kemi edhe çmimet më të ulta.

Qendra Mikel F Diamond zotëron certifikatat e origjinalitetit për të gjitha bizhuteritë që ofron.Copyright © Unity Jewels World 2020; Developed by Data Design