Τα κοσμήματα

Τα διαμάντια που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία των κοσμημάτων μας αγοράστηκαν από νόμιμους πωλητές που δεν έχουν καμία σχέση με τις ζώνες των συγκρούσεων, είναι τα “conflict free diamonds” σύμφωνα με τους όρους της απόφασης του ΟΗΕ!

Το κάθε κομμάτι περνάει δύο ελέγχους προτού βγει στην αγορά, από τους αρμόδιους στην παραγωγή που ασχολούνται αποκλειστικά με τον έλεγχο του τελικού προϊόντος.